Šilutės rajono savivaldybės

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELYJE – DARŽELYJE „ŽIBUTĖ“ VYKO FIZINIO AKTYVUMO UŽSIĖMIMAI

Biuras siekdamas aktyvinti įvairias sporto veiklas ir besirūpindamas mokinių sveikata 2018 m. balandžio 19 dieną suorganizavo šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimą lopšelyje-darželyje „Žibutė“. Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras pakvietė lopšelio-darželio „Žibutė“ mokinius į šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus su lopšelio-darželio auklėtojomis ir visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, vykdančia mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje. Užsiėmimą vedė treneris Laimontas Rakauskas. Užsiėmimo metu kiekvienam mokiniui pagal jo ūgį buvo parinktos tinkamo ilgio vaikiškosios lazdos. Užsiėmimo metu mokiniai darė įvairius mankštos pratimus, kurie skaičiavo, kad reikia atlikti kiekvieno po dešimt kartų. Šiaurietiškojo ėjimo lazdos buvo perduodamos iš vienos rankos į kitą ranką. Atliekami šuoliukai, pritūpimai, lazdų mėtymas, atliekami įvairūs žaidimai. Po užsiėmimo mokiniai dalinosi įspūdžiais, patyrimais ir džiaugėsi aktyviai praleidę laiką. Biuro direktorės mokiniai prašė daugiau tokių užsiėmimų.

 

 

 

Informaciją parengė:

Šilutės rajono savivaldybės

Visuomenės sveikatos biuras