Šilutės rajono savivaldybės

DĖMESIO – REIKALINGAS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS SPECIALISTAS

Reikalingas visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

 

Kvalifikaciniai reikalavimai

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistu gali dirbti asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacinį laipsnį. Visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija įgyjama arba pripažįstama asmeniui, kuris baigė universitetinių visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos (visuomenės sveikatos vadybos) studijų programą ir gavo diplomą, patvirtinantį suteiktą visuomenės sveikatos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį; visuomenės sveikatos stebėsenos specialistu savivaldybėje gali dirbti asmuo, turintis kitų universitetinių studijų programų baigimą patvirtinantį diplomą ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki dalyvavimo konkurse į šias pareigas ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 40 valandų, o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš jų 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stebėsenos profesinio tobulinimo kursus, kurių programos yra suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

Kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorę Virginiją Vaivadaitę, tel. (8 441) 52217, mob., (8 656) 37 922, el. p.  virginija.vaivadaite@silutessveikata.lt