Šilutės rajono savivaldybės

REIKALINGAS DIETISTAS

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui

nuo 2018 m. sausio 2 d.

REIKALINGAS dietistas (1,0 etato pareigybė),

atsakingas už maitinimo organizavimą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Turėti dietisto profesinę kvalifikaciją, kuri įgyjama aukštojoje mokykloje baigus dietetikos studijų programą. Užsienyje įgyta dietisto profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokėti kvalifikuotai dirbti kompiuteriu – naudotis kompiuterinės raštinės programos rinkiniu ir interneto naršyklėmis.

 

Dietistas turi gebėti:

formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, propaguoti tokią gyvenseną, rengti informacinę ir metodinę medžiagą mitybos klausimais, skleisti bendruomenėje sveikos gyvensenos žinias; analizuoti savivaldybės gyventojų mitybos ypatumus ir nustatyti maitinimosi problemas; teikti siūlymų politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei dėl tinkamos mitybos; sklandžiai dėstyti mintis ir mokėti bendrauti; asmeniškai vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenės nariams.

 

Dietistas turi išmanyti:

socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką žmogaus sveikatai; profesinės etikos nuostatas;sveikatos ir socialines problemas bei jų sprendimo būdus; žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus; biocheminių ir klinikinių tyrimų rodiklius;su maitinimusi susijusias sveikatos problemas; individualius asmenų skirtumus ir jų įtaką maitinimosi ir gyvensenos įpročiams bei kliento lūkesčius.

Būtina žinoti:

Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos ir nacionalines sveikatos politikos nuostatas; sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus; Lietuvoje vykdomas prevencines sveikatos programas ir jų ryšį su sveika gyvensena; naujausias dietetikos mokslo inovacijas; maisto, jo tvarkymo, mitybos bei maitinimo reikalavimus, sveikos mitybos rekomendacijas; žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas, žmogaus organizmo anatominius, fiziologinius, genetinius, biocheminius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais; įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus; higienos normų reikalavimus; sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo principus.

 

Gyvenimo aprašymą (CV) teikti:

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui (Lietuvininkų g. 8, Šilutė) arba siųsti

el. paštu vaivadaite@silutessveikata.lt.

Daugiau informacijos suteiks: Visuomenės sveikatos biuro direktorė Virginija Vaivadaitė, tel. (8 441) 52217, 8 656 37 922.