Šilutės rajono savivaldybės

Finansinių ataskaitų rinkiniai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2018  metai

III ketvirtis

2018 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

II ketvirtis

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Pažyma dėl finansavimo sumų

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Pažyma dėl finansavimo sumų

2017 metai

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

2016 metai

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31 d.duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m.rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m.birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

2015 metai

I pusmetis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

2014 metai

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis