Šilutės rajono savivaldybės

Planavimo dokumentai

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metais ataskaita

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų veiklos planas Šilutės rajono savivaldybėje

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T1 – 651 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. T1 – 268 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. T1 – 267 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. T1 – 266 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų vadovo veiklos ataskaitai“

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos planas Šilutės rajono savivaldybėje

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimas Nr. T1 – 2464 „Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstagų ir Visuomenės sveikatos biuro vadovų 2014 metų veiklos ataskaitoms“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015-04-09 sprendimas Nr. T1 – 2463 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos planas Šilutės rajono savivaldybėje

Šilutės rajono savivaldybėje 2014 m. vykdomos pirminės visuomenės sveikatos priežiūros priemonių planas

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimas Nr. T1 – 2014 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimas Nr. T 1 – 2016 „Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2013 metų vadovo veiklos ataskaitoms“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimas Nr. T1 – 2017 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T1 – 702 „Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2012 metų vadovų veiklos ataskaitoms“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. 71 – 701 „Visuomenės sveikatos biuro 2013 m. veiklos programa

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr. T1 – 701 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2013 metų veiklos ataskaita“

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS

Pagėgių savivaldybės 2019 metų birželio mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2019 metų gegužės mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2019 metų balandžio mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2019 metų kovo mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2019 metų vasario mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2019 metų sausio mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2018 metų gruodžio mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2018 metų lapkričio mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2018 metų spalio mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2018 metų rugsėjo mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2018 metų gegužės mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2018 metų kovo mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2017 metų gruodžio mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės 2017 metų rugsėjo mėnesio renginių planas

Pagėgių savivaldybės tarybos 2017-03-28 sprendimas Nr. T1 – 42 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2016 metų veiklos ataskaitai“

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos planas Pagėgių savivaldybėje

Pagėgių savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. T – 71 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2015 metų veiklos ataskaitai“

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų veiklos planas Pagėgių savivaldybėje

Pagėgių savivaldybėje 2014 m. vykdomos pirminės visuomenės sveikatos priežiūros priemonių planas

Pagėgių savivaldybės tarybos 2013-03-26 sprendimas Nr. T – 63 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2012 metų Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitai“

Pagėgių savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimas Nr. T – 65 „Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2011 metų Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaitai“