Šilutės rajono savivaldybės

Dėl nosį ir burną dengiančių priemonių dėvėjimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose!

Primename, kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones)!
Darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones!
Nuoroda į teisės aktą👇

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20IKIMOKYKLINIO%20IR%20PRIE%C5%A0MOKYKLINIO%20UGDYMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20PAKEITIMO%20(V-1339).pdf?fbclid=IwAR0VA60ykcThlOvE204A_mq_2BbeYP5_7nt6H8EIbbEuxpIZ1htpuiSiSYQ