Šilutės rajono savivaldybės

DĖMESIO – SKUBIAI REIKALINGAS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SPECIALISTAS

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui reikalingas Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 1,0 etatu.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Specialistas privalo turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą sveikatos mokslų bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

Asmenys, turintys aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos, socialinių, ugdymo mokslų, sporto studijų krypčių grupių išsilavinimą, gali dirbti fizinio aktyvumo skatinimo, psichikos sveikatos stiprinimo, burnos sveikatos stiprinimo, sveikos mitybos skatinimo srityse ir vykdyti Aprašo 7 punkte nurodytas funkcijas, kurios yra nepriskirtinos visuomenės sveikatos studijose įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-1034 „Dėl Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ nuostatomis. Asmenys, siekiantys verstis minėta veikla, turi atitikti šiuos išsilavinimui keliamus reikalavimus:

  • fizinio aktyvumo skatinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės reabilitacijos studijų krypties, ugdymo mokslų studijų krypties grupės pedagogikos arba edukologijos (sporto, fizinio aktyvumo, kūno kultūros srityse) studijų krypčių, sporto studijų krypties grupės pasiekimų sporto arba laisvalaikio sporto studijų krypčių išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;
  • psichikos sveikatos stiprinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;
  • burnos sveikatos stiprinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės burnos priežiūros studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;
  • sveikos mitybos skatinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės mitybos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

Specialistu savivaldybėje gali dirbti asmenys, turintys kitų studijų krypčių programos baigimą patvirtinantį diplomą bei ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki dalyvavimo konkurse į šias pareigas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 40 valandų, o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš kurių 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

 

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

Kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro stiprinimo specialistę, laikinai einančią direktorės pareigas Simoną Uginčiūtę tel. (8 441) 52217, mob., (8 656) 37 301 simona.uginciute@silutessveikata.lt