Šilutės rajono savivaldybės

MOKYMAI PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMO TEMA „KASDIENYBĖJE UŽSLĖPTAS BLOGIS“ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIBUTĖ“

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. balandžio 18 d. kartu su VšĮ „Individualaus augimo centro“ direktore, psichologe Lilija Vitkauskienė organizavo mokymus Šilutės rajono savivaldybės lopšelyje-darželyje „Žibutė“ tema „KASDIENYBĖJE UŽSLĖPTAS BLOGIS“. Mokymai skirti lopšelio darželio „Žibutės“ pedagogams, auklėtojoms.

Visada būna smalsu mokymų pradžioje iš dalyvių išgirsti, kas būtent jiems yra kasdienybėje užslėptas blogis. Kaip ir daugumą suaugusių žmonių, kaip didžiausią blogį įvardina vis didėjantį stresą ir negebėjimą jo įveikti. Kasdienybėje tarsi pamirštame, o gal šios tiesos apie save dar nesame atradę, kad kiekvienas žmogus yra ypatingas, unikalus, nepakartojamas ir vertas pagarbos. Šiandieninėje bet kurioje profesinėje srityje, juk didžiausias dėmesys dažnai skiriamas informacijos perteikimui, duodami įvairūs nurodymai, reikalaujama įsiminti/atlikti užduotis, tačiau pamirštama apie patį žmogų, jo išgyvenamus pojūčius, jausmus bei asmenybės individualumą. O tai neišvengiamai sukelią stresą. Todėl savęs ir kitų pažinimas, savo asmeninės prasmės suvokimas, kritinio analinio mąstymo bei kūrybiškumo ugdymas – žadina pasitikėjimą savimi ir skatina geriau atlikti darbą. Atsiranda suvokimas, jog kiekviena veikla yra puiki galimybė saviraiškai ir kūrybiškumui reikštis. Nėra lengva pažinti save, bet tai yra vienas iš būdų įžvelgti ir tobulinti savo profesinį meistriškumą bei ugdyti save, kaip psichologiškai brandžią – už save ir kitus atsakingą asmenybę. To ir mokėmės viso seminaro metu.

 

 

 

Informaciją parengė:

Šilutės rajono savivaldybės

Visuomenės sveikatos biuras