Šilutės rajono savivaldybės

Nemokamos priklausomybės konsultavimo paslaugos

Primename, kad Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamos nemokamos priklausomybės konsultavimo paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims ir jų artimiesiems.
Konsultacijos teikiamos kiekvieną ketvirtadienį 8.00-17.00 val.
📞Būtina išankstinė registracija: +370 659 01 468.

Daugiau informacijos apie priklausomybės konsultavimo paslaugas👇

Priklausomybės konsultavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis mokslu grįstais metodais, laikantis konfidencialumo principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu.

Pagrindinės priklausomybės konsultantų užduotys:

Informuoti apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą asmens bei visuomenės sveikatai;
Motyvuoti alkoholį vartojančius asmenis mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti, keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis alkoholio vartojimo sukeltus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas;
Stebėti alkoholį vartojančių asmenų alkoholio sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius, informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros socialines, kitas paslaugas, atitinkančias alkoholį vartojančių asmenų poreikius;
Skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas;
Tarpininkauti tarp alkoholį vartojančių asmenų bei specializuotą pagalbą teikiančių institucijų, siekiant įtraukti alkoholį vartojančius asmenis į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas, padėti spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos ar kitas problemas.