Šilutės rajono savivaldybės

Paslaugos

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-60/V-39 patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos (toliau – Programa) tvarkos aprašas.    Prašymas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje 1

Jei jaunuoliai pradeda eksperimentuoti / nereguliariai vartoti alkoholį ar narkotikus – tai signalas, kad jiems reikia pagalbos atsisakant minėtų medžiagų vartojimo, ugdant atsakingą požiūrį į neigiamas vartojimo pasekmes ir užkertant kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystymuisi.

Vienas iš tokios pagalbos būdų – šių jaunuolių dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje.

Ankstyvosios intervencijos programa yra skirta jaunuoliams (nuo 14 iki 21 metų amžiaus), kurie eksperimentuoja /nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus, bet dar neturi išreikštų priklausomybės požymių, ir kuriems:

 • netinka bendrosios prevencijos metodai,
 • nėra ilgo alkoholio ar narkotikų vartojimo sukeltų pasekmių,
 • per anksti taikyti gydymą nuo priklausomybės.

Kodėl verta jaunuoliams dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje?

 • Jaunuolis motyvuojamas atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo.
 • Suteikiama žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą.
 • Keičiamas jaunuolio požiūris į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ar narkotikų vartojimą).
 • Norintiems pakeisti savo elgesį, padedama rasti papildomos pagalbos, siekiant užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystymuisi.
 • Ankstyvosios intervencijos programa grįsta interaktyvia ir jaunuoliui patrauklia veikla grupėje. Grupinius užsiėmimus veda du  specialistai.

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys dalys:

– PRADINIS POKALBIS (Specialistai įvertins ar jaunuoliui tinka ši programa, ar reikalinga kita specializuota pagalba. )

– PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI GRUPĖJE (8 val. trukmės)

– BAIGIAMASIS POKALBIS

Registruojantis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją (jei programoje dalyvauti yra įpareigota).

Registracija el.p.: raimonda.armonaviciene@silutessveikata.lt  arba  tel. (8 441) 52217. Dalyvavimas programoje nemokamas ir konfidencialus.

Mokamos paslaugos

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintas mokymo programas organizuoja šiuos privalomojo mokymo kursus:

 1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas
 2. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas
 3. Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą.
Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų sąrašas ir kainos

Norinčius užsisakyti sveikatos mokymo paslaugą, kreipkitės telefonu 8 (441) 52 217 arba el. paštu dalia.jukniene@silutessveikata.lt

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro paslaugos Pagėgių savivaldybėje

Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-04-27 sprendimas Nr. T – 830 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“

Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-06-03 sprendimas Nr. T – 861 „dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  2010-04-27 sprendimu Nr. T – 830 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Šilutės rajono savivaldybe“ 2 punktu patvirtintos sutarties pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimas Nr. T1-939 „Dėl 2010-06-29 Bendradarbiavimo sutarties Nr. R5-(9.40)-551-269P „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28 susitarimas Nr. T – 939 „Dėl bendradarbiavimo sutarties Nr. RS-(9.40)-551-269P „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje“, pasirašytos 2010 m. birželio 29 d., pakeitimo