Šilutės rajono savivaldybės

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ INFORMACIJA APIE RENGINĮ „SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2018“

Šiais metais Šilutės lopšelis – darželis „Žibutė“ mini Lietuvos prisijungimo prie Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 25 metų sukaktį. Ta proga Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasiūlė Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ mokiniams dalyvauti nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“.

Šilutės lopšelyje – darželyje vyko įvairūs renginiai emocinės ir fizinės mokinių sveikatos  stiprinimui, derinant ugdymą lauke ir tradicinį ugdymą viduje. Bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, turėjome galimybę išklausyti  psichologės Lilijos Vitkauskienės paskaitas, kurios vyko mokinių tėvams ir pedagogams. Mokiniai buvo pakviesti dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis. Užsiėmimus mokiniams vedė treneris Laimontas Rakauskas, ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Virginija Vaivadaitė. Užsiėmimų metu mokiniai susipažino su šiaurietišku ėjimu (judėjimu) ir atliko mankštą.

Šilutės rajono savivaldybės lopšelis-darželis „Žibutė“ dalyvauja 2014-2018 m. sveikatos stiprinimo programoje, kurios tikslas – ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos nuostatas, tenkinti mokinių judėjimo poreikius, palaikyti fizinį aktyvumą. Lopšelyje-darželyje vykdomi įvairūs sveikatą stiprinantys projektai, organizuojamos sveikatingumo savaitės, dienos, pravestos aktyvias ugdomosios veiklos lauke.

Gegužės 10 d. vyko metodinė diena „Sveikatos karuselė“. Metodinės dienos metu įstaigos pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi su rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais, pristatydami projektus apie saugomą ir stiprinamą mokinių fizinę ir psichinę sveikatą, bendradarbiavimą su tėvais. Kiekviename projekte atsispindėjo mokinių fizinis aktyvumas, sportinės pramogos, sveika mityba.

 

 

 

Informaciją parengė:

Šilutės rajono savivaldybės,

Šilutės lopšelis – darželis „Žibutė“