Šilutės rajono savivaldybės

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUTĖS LOPŠELYJE – DARŽELYJE „ĄŽUOLIUKAS“ VYKO ŠIAURIETIŠKOJO ĖJIMO UŽSIĖMIMAI

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus Šilutės rajono savivaldybės Šilutės lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ 2018 m. rugsėjo 14 d. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siekdamas aktyvinti įvairias sporto veiklas ir besirūpindamas mokinių sveikata suorganizavo šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakvietė lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ mokinius į šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus. Užsiėmimus vedė treneris Laimontas Rakauskas. Užsiėmimų metu kiekvienam mokiniui pagal jo ūgį buvo parinktos tinkamo ilgio vaikiškosios lazdos. Užsiėmimų metu mokiniai darė įvairius mankštos pratimus. Šiaurietiškojo ėjimo lazdos buvo perduodamos iš vienos rankos į kitą ranką. Atliekami šuoliukai, pritūpimai, lazdų mėtymas, atliekami įvairūs žaidimai ir vaikščiojimas. Atliekami įvairūs laikysenos, judrumo, vikrumo pratimai. Po užsiėmimo mokiniai dalinosi įspūdžiais, patyrimais ir džiaugėsi aktyviai praleidę laiką. Pasidžiaugė, kad ir jie galėjo pabandyti eiti su lazdomis kaip jų mamos ir močiutės.

Informaciją parengė:

Šilutės rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras