Šilutės rajono savivaldybės

SKUBIAI REIKALINGAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui skubiai reikalingas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdantis mokinių sveikatos priežiūrą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje:

lopšelyje-darželyje „Pušelė“ 0,5 darbo etatui

 

Kvalifikaciniai reikalavimai

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; arba Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų: medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. Visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

Kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorę Virginiją Vaivadaitę, tel. (8 441) 52217, mob., (8 656) 37 922, el. p. virginija.vaivadaite@silutessveikata.lt